Skip to main content

Ymddiriedolaeth Feicio Geraint Thomas

Hap a damwain oedd hi bron, fod G wedi ymddiddori mewn. Fe wnaeth e ymweld â’i drac beicio lleol yng Nghaerdydd yn fachgen ifanc, ac mae’r gweddill bellach yn hanes.

Roedd e hefyd yn ffodus i gael y gefnogaeth bersonol a phroffesiynol, yn ogystal â’r cyfleusterau, i wireddu ei freuddwyd – nid oes gan bob person ifanc fynediad i’r pethau hyn. Dyma’n union pam y sefydlwyd Ymddiriedolaeth Feicio Geraint Thomas.

Darganfyddwch Mwy Darganfyddwch Mwy

Ein Partneriaid

Mae’r GTCT wedi partneru gyda sefydliadau anhygoel i helpu darparu mynediad at gyfleoedd fel y rhai a gafodd G. Darganfyddwch fwy a dewch yn bartner heddiw.

Helpwch ni i wneud gwahaniaeth

Er mwyn cefnogi a galluogi’r ymddiriedolaeth i ddarparu mwy o gyfleoedd fydd yn helpu pobl ifanc i gael mynediad at feicio, byddai’r ymddiriedolaeth yn croesawu rhoddion i helpu i gyflawni ei nodau.

Cyfrannwch Nawr Cyfrannwch Nawr